Beleid Amersfoort

Op deze pagina vind je nieuws en informatie vanuit de gemeente. Denk aan de begroting, subsidieaanvragen en nieuwe regelgeving.

Er is nu één meerjaarlijkse subsidieregeling Sport en Bewegen voor het aanvragen van subsidie voor zowel kleine en grote sportevenementen en investeringen in sportvoorzieningen. Nieuw is onder meer ook dat…
In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft een viertal studenten van de opleiding Communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht dit voorjaar een onderzoek gedaan. De studenten hebben antwoord gegeven op de…
maandag, 05 september 2016 09:06

Startbijeenkomst sportaccommodaties

Het bestuur van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap (AVK), het bestuur van de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en de gemeente Amersfoort nodigen je van harte uit voor de startbijeenkomst over het onderzoek naar…
donderdag, 30 juni 2016 09:26

Besluit kadernota 2017-2020 programma sport

Op dinsdag 28 juni besloot de gemeenteraad over de kadernota 2017-2020. In de kadernota geeft de gemeenteraad richtlijnen aan het college mee om de begroting voor de komende jaren op te stellen.   In het programma Sport is er een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend door GroenLinks, Amersfoort 2014 en VVD voor het behoud van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Dit amendement is aangenomen.   De inhoud van het amendement.   De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: a. buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen een belangrijke rol kunnen spelen in de zogenaamde Sociale Basis Infrastructuur; b. volgens de Kadernota 2017 -2020 de coalitieambities vanaf 2019 worden stopgezet, inclusief de financiering van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen; c. het sociaal domein ook binnen de huidige kaders nog volop in beweging is, getuige de tender voor de Sociale Basis Infrastructuur en de nieuwe organisatiestructuur van de wijkteams; d. het daarom voorbarig is de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen vanaf 2019…
woensdag, 01 juni 2016 15:15

Bijdrage ASF aan kadernota

Afgelopen dinsdagavond, 31 mei, konden inwoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties laten weten wat zij van de kadernota vinden. Door het vaststellen van de kadernota geven raadsleden het college van burgemeester en wethouders randvoorwaarden (kaders) mee voor het opstellen van de begroting 2017 - 2020.   Juliette van Balen, voorzitter van de ASF, gaf de raadsleden de volgende zaken mee om sportverenigingen te ondersteunen op hun weg naar brede sterke sportverenigingen. Met betrekking tot de financiering sport zoals gepresenteerd in de kadernota 2017 (programmanr. 6), merken wij graag het volgende op:  De bijdrage voor sport in Amersfoort blijft nog steeds achter vergeleken bij soortgelijke gemeenten in het land. De bijdrage voor sport in Amersfoort is in euro’s ook nog steeds veel minder dan de bijdrage voor cultuur in Amersfoort. Wat ASF betreft is dat een scheve situatie. Sport is meer dan alleen lekker bewegen. Het draagt ook bij aan de gezondheid…
donderdag, 30 april 2015 08:35

12 mei stadsgesprek over begroting

Op dinsdagavond 12 mei is er een stadsgesprek met de gemeenteraadsleden over de begroting. De avond start om 19.30 uur en vindt plaats in het Stadhuis en de Observant.  …
donderdag, 23 april 2015 09:13

Tijdspad naar nieuwe gemeentebegroting

De gemeenteraad neemt op dinsdag 2 juni een besluit over de nieuwe gemeentebegroting. Tot die tijd zijn er nog de volgende stappen te nemen:   Dinsdag 28 april presenteert het college haar voorstel voor de begroting aan de gemeenteraad. Ondanks dat het een Ronde (voorbereidende vergadering) is, wordt deze van 19.00 - 20.30 uur ook live uitgezonden via de website van de gemeente   Dinsdag 12 mei een stadsgesprek over de begroting. Meer informatie volgt en vind je op de website van de gemeente   Dinsdag 26 mei zijn de algemene beschouwingen. Raadsleden geven hun mening over de begroting en bespreken hun moties en amendementen   Dinsdag 2 juni vindt de besluitvorming plaats        
dinsdag, 21 april 2015 22:00

Naleving nieuwe Drank- en Horecawet

Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in gegaan. Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen die relevant zijn voor de sport en waar de…

ASF

Postbus 2007, 3800CA Amersfoort

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op