Wie is ASF?

Amersfoortse Sportfederatie

De Amersfoortse Sportfederatie is het overkoepelende samenwerkingsverband van ruim 100 sportverenigingen in Amersfoort. Onze leden zijn sportverenigingen, aangesloten bij een sportbond, die weer moet zijn aangesloten bij NOC*NSF. Verenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportbond kunnen zich als buitengewoon lid aansluiten.

De Amersfoortse Sportfederatie heeft als doel:

  • Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de sportverenigingen
  • Het bevorderen van de sport
  • Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid

 

 

 

Bestuur:

 
Voorzitter Frans Prins voorzitter@sportamersfoort.nl 06 15 28 91 82
Vice-voorzitter André Hielckert vice.voorzitter@sportamersfoort.nl 06 51 55 66 40
Secretaris Albert Jan Thomassen secretaris@sportamersfoort.nl 06 20 13 70 16
Penningmeester Riet van der Gaag penningmeester@sportamersfoort.nl 06 53 31 41 71‬
Lid Dennis Blewanus dennis@sportamersfoort.nl 06 18 85 64 19‬
Lid Dirk Kramer dirk@sportamersfoort.nl 06 51 71 80 67‬
Ondersteuning:  
Secretariaat ASF Wil Ellenbroek wil@sportamersfoort.nl 06 27 25 33 03
Nieuwsbrief & website Paula
de Boer
communicatie.asf@sportamersfoort.nl  06 20 56 06 67
Communicatie/pr Schoolsport Floor
Markus
 

communicatie@schoolsportamersfoort.nl