Wie is ASF?

 

Gemeente Amersfoort

 

 

SRO 

 

 

De Amersfoortse Sportfederatie is het overkoepelende samenwerkingsverband van ruim 100 sportverenigingen in Amersfoort. Onze leden zijn sportverenigingen, aangesloten bij een sportbond, die weer moet zijn aangesloten bij NOC*NSF. Verenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportbond kunnen zich als buitengewoon lid aansluiten.

De Amersfoortse Sportfederatie heeft als doel:

    • Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de sportverenigingen
    • Het bevorderen van de sport
    • Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid

Samen met onze partners, de Gemeente Amersfoort en de SRO, vormen wij de Amersfoortse Sport3hoek.

De doelstelling van de Gemeente is het aanbieden van sport en beweging voor àlle Amersfoorters. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen dragen daaraan bij. De Amersfoortse Sport Federatie heeft een adviserende en bemiddelende rol tussen sportverenigingen  en -besturen  en de Gemeente.

SRO ondersteunt gemeentes bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en beheer van maatschappelijk vastgoed. Daarmee stelt SRO sportverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in staat om hun maatschappelijke functie uit te oefenen. Ook verzorgt SRO diverse projecten en programma’s op het gebied van sport en bewegen. SRO beheert, onderhoudt en verhuurt niet alleen zwembaden, sportaccommodaties, sportparken en maatschappelijk vastgoed, maar verzorgt ook de dienstverlening daaromheen.

BESTUUR ASF

Voorzitter Albert Jan Thomassen:                          voorzitter@sportamersfoort.nl
06 20 13 70 16

Vice-voorzitter René Coppens:        vice.voorzitter@sportamersfoort.nl

Secretaris – vacature    secretaris@sportamersfoort.nl

Penningmeester Riet van der Gaag:  penningmeester@sportamersfoort.nl
06 53 31 41 71‬

Lid Dirk Kramer:                                         dirk@sportamersfoort.nl 
06 51 71 80 67‬


ONDERSTEUNING

Nieuwsbrief & website: Paula de Boer
communicatie.asf@sportamersfoort.nl
06 20 56 06 67