Wie is ASF?

Amersfoortse Sportfederatie

De Amersfoortse Sportfederatie is het overkoepelende samenwerkingsverband van ruim 100 sportverenigingen in Amersfoort. Onze leden zijn sportverenigingen, aangesloten bij een sportbond, die weer moet zijn aangesloten bij NOC*NSF. Verenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportbond kunnen zich als buitengewoon lid aansluiten.

De Amersfoortse Sportfederatie heeft als doel:

  • Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de sportverenigingen
  • Het bevorderen van de sport
  • Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid

 

 

Dagelijks bestuur:

 
Voorzitter Frans Prins frans@sportamersfoort.nl 06 15 28 91 82
Vice voorzitter André Hielckert andre@sportamersfoort.nl 06 51 55 66 40
Penningmeester (interim) Albert-Jan Thomassen thomassen.aj@gmail.com 06 20 137 016
Secretaris Wim Oosterboer secretaris@sportamersfoort.nl
Bestuur:  
Riet van der Gaag riet@scheffers.eu
Marianne Klein klein@destinatiemarketing.nl
Albert Jan Thomassen thomassen.aj@gmail.com 06 20 13 70 16
Dennis Blewanus dennis@sportamersfoort.nl
Koen van Es k.vanes@sportutrecht.nl
Dirk Kramer kandidaat bestuurslid
Ondersteuning:  
Secretariaat ASF Wil Ellenbroek wil@sportamersfoort.nl 06 27 25 33 03
Communicatieadviseur Paula
de Boer
communicatie.asf@sportamersfoort.nl  06 20 56 06 67
Communicatie/pr Schoolsport Margriet Schuringa margriet@schoolsportamersfoort.nl