Wie is ASF

De Amersfoortse Sportfederatie is het overkoepelende samenwerkingsverband van ruim 100 sportverenigingen in Amersfoort. Onze leden zijn sportverenigingen, aangesloten bij een sportbond, die weer moet zijn aangesloten bij NOC*NSF. Verenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportbond kunnen zich als buitengewoon lid aansluiten.

Wij hebben als doel:
– Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de sportverenigingen
– Het bevorderen van de sport
– Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid

Dagelijks bestuur:  
Voorzitter Frans Prins frans@sportamersfoort.nl 06 15 289 182
Vice voorzitter André Hielckert andre@sportamersfoort.nl 06 51 556 640
Penningmeester Jan Krediet jan@sportamersfoort.nl 06 53 585 161
Secretaris Wim Oosterboer secretaris@sportamersfoort.nl
Bestuur:  
Riet van der Gaag riet@scheffers.eu
Marianne Klein klein@destinatiemarketing.nl
Annemiek de Crom info@annemiekdecrom.nl
Albert Jan Thomassen thomassen.aj@gmail.com 06 20 137 016
Gerrit van Gessel gesseger@gmail.com
Jaco Uittenbogaard jaco@marathonamersfoort.nl
Dennis Blewanus dennis@sportamersfoort.nl
Koen van Es k.vanes@sportutrecht.nl
Suzanne Leijendekkers voorzitter@tennis033.nl
Ondersteuning:  
Secretariaat ASF vacant
Communicatieadviseur vacant
Communicatie/pr Schoolsport Margriet Schuringa margriet@schoolsportamersfoort.nl