Amersfoortse Sportfederatie LAATSTE NIEUWS

Sportnota Amersfoort in Beweging

Amersfoort sportnota 2019-2024

Sportnota 2019-2024: ‘Amersfoort in beweging’ De sportnota is een beleidsnota voor de komende jaren. De ambitie is dat sport en bewegen aantrekkelijk, toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners van de stad. Dat wil de...

agendawijziging

Uitstel Algemene Ledenvergadering ASF

Het bestuur van de Amersfoortse Sportfederatie heeft besloten de geplande Algemene Ledenvergadering op 20 november a.s. uit de agenda te schrappen. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een volgende datum. Natuurlijk hopen we...

Sportgala Amersfoort 2019

Sportgala Amersfoort 2019 – 10e editie

Hou maandag 25 november vrij voor het Sportgala Amersfoort 2019 Dit jaar vieren we de jubileumeditie van het Sportgala Amersfoort op 25 november 2019 in Theater Flint in Amersfoort. Opnieuw worden de kampioenen gehuldigd en...

Internationale Coming Outdag Amersfoort

  Amersfoort is een diverse stad waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht afkomst, levensovertuiging, beperking, seksuele geaardheid of andere achtergrond. Met inwoners en partijen in onze stad...

Subsidieregeling sport en bewegen 2020 Amersfoort

‘Pilot Sportparken’ gaat de uitvoer in!

Na een veel te lange periode waarbij er vanuit genoemd project (helaas) weinig viel te vermelden, heeft de sport3hoek (Gemeente Amersfoort, ASF en SRO) de draad weer kunnen oppakken en gaat de uitvoer van...

Subsidieregeling Sport en Bewegen Amersfoort 2020

Sportverenigingen, stichtingen en belangenorganisaties in Amersfoort kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij de Gemeente Amersfoort voor ideeën die bijdragen aan een gezonde en sportieve stad. Ook inwoners van Amersfoort kunnen subsidie aanvragen. Deze moeten voor...

Subsidieregeling sport Amersfoort

Gemeentelijke subsidieregeling Sport en Bewegen Amersfoort 2019

  Informatie over de tweede ronde subsidieregeling sport en bewegen Amersfoort 2019 voor sportverenigingen, stichtingen en belangenorganisaties in Amersfoort Sportverenigingen, stichtingen, belangenorganisaties en inwonersinitiatieven kunnen subsidie aanvragen voor sport- en beweegactiviteiten en investeringen die...

Gemeente Amersfoort

Sportnota 2018 – 2022 Gemeente Amersfoort

Gemeentelijk nieuws: Het bestuur van de Amersfoortse Sportfederatie heeft desgevraagd de gemeente Amersfoort voorzien van adviezen op de concept sportnota. In een eerder stadium was de ASF betrokken bij de evaluatie van de aflopende...