Amersfoortse Sportfederatie LAATSTE NIEUWS

Gezondheidsmarkt Het Klokhuis

Gezondheidsmarkt Klokhuis 22 februari 2023

Uitnodiging Gezondheidsmarkt in het Klokhuis op woensdagmiddag 22 februari 2023 We worden steeds ouder en we willen allemaal graag fit en vitaal blijven, zodat we kunnen blijven genieten van het leven. Senioren uit de...

verandering in Sportgedrag in Nederland

Sportvoorzieningen die meegroeien

De visie voor Amersfoort is gezond leven in een compacte stad. Eén van de ontwikkelopgaven is een stad waarin de voorzieningen meegroeien. Dat geldt ook voor onze binnensport en buitensportaccommodaties. En natuurlijk voor sport-...

Verandering sportgedrag in Nederland

Verandering Sportgedrag in Nederland

Het inspelen op behoeften blijkt doorslaggevend voor verenigingen en sportakkoorden Jongeren tussen 13 en 18 jaar zien steeds meer drempels om lid te worden van een sportclub. De leeftijdsgroep daarboven kan sporten in verenigingsverband...

Energiebesparing Sportverenigingen

Kernpunten Digitaal Sportcafé inzake energiekosten

Het Sportcafé dat ASF en SRO op 14 december jl. organiseerden over hoe om te gaan met de stijgende (energie-)kosten bracht veel inzichten. Zo’n 20 sportverenigingen namen deel en kregen uitleg over de subsidiemogelijkheden...

BOSA Subsidieregeling

BOSA 2023 subsidieregeling

BOSA 2023 nu nog toegankelijker voor kleine verenigingen   De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is aangepast, waardoor het ook voor kleinere Sportverenigingen mogelijk is om een aanvraag in te dienen. De...

subsidie Sport en Bewegen 2023

Subsidieregeling 2023 Sport & Bewegen Amersfoort

Maak gebruik van de subsidieregeling Sport & Bewegen 2023 De gemeentelijke subsidiepot Sport & Bewegen is in 2022 door Amersfoortse sportverenigingen en -organisaties niet volledig benut. Dat is jammer, zeker in deze tijden van...

Subsidieregeling sport en beweging 2022

Nieuwe subsidieregeling Sport & Beweging open voor aanvragen

  Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen kunnen daaraan bijdragen. Organisaties, verenigingen en inwoners kunnen daarvoor vanaf woensdag...

Red de sportclub in de buurt

Red de sportclub

Hoe zou je het vinden als de sportclub of sportvereniging waar jij of je kind al jarenlang actief is, opeens de deuren zou sluiten? Veel sportclubs hebben het zwaar. Uit onderzoek blijft dat een...

Gemeente Amersfoort

Raadspeiling over toekomst Amersfoortse sportaccommodaties

In het Amersfoortse coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat er een meerjareninvesteringsprogramma (MIP) voor sportaccommodaties op wordt gesteld, waarbij verduurzaming van groot belang is. Aan het begin van De Ronde van de Raad op 22...

Sportgala Amersfoort Festival Edition

Amersfoort Sportgala Festival Edition 2022

Wij kijken terug op een geslaagd Amersfoort Sportgala Festival Edition 2022 Na 2 jaar kwam sportend Amersfoort op maandagmiddag en -avond 28 november weer bij elkaar in Theater Flint om sporters en vrijwilligers te...