Amersfoortse Sportfederatie LAATSTE NIEUWS

Sportnota 2019-2024: 'Amersfoort in beweging'

Sportnota 2019-2024: ‘Amersfoort in beweging’

Een leven lang sport en bewegen voor iedere Amersfoorter. Dat is waar de stad Amersfoort zich de komende jaren voor gaat inzetten. Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle Amersfoorters, ongeacht...

Sportnota Amersfoort in Beweging

Amersfoort sportnota 2019-2024

Sportnota 2019-2024: ‘Amersfoort in beweging’ De sportnota is een beleidsnota voor de komende jaren. De ambitie is dat sport en bewegen aantrekkelijk, toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners van de stad. Dat wil de...

agendawijziging

Uitstel Algemene Ledenvergadering ASF

Het bestuur van de Amersfoortse Sportfederatie heeft besloten de geplande Algemene Ledenvergadering op 20 november a.s. uit de agenda te schrappen. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een volgende datum. Natuurlijk hopen we...

Sportgala Amersfoort 2019

Sportgala Amersfoort 2019 – 10e editie

Hou maandag 25 november vrij voor het Sportgala Amersfoort 2019 Dit jaar vieren we de jubileumeditie van het Sportgala Amersfoort op 25 november 2019 in Theater Flint in Amersfoort. Opnieuw worden de kampioenen gehuldigd en...

Internationale Coming Outdag Amersfoort

  Amersfoort is een diverse stad waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht afkomst, levensovertuiging, beperking, seksuele geaardheid of andere achtergrond. Met inwoners en partijen in onze stad...

Subsidieregeling sport en bewegen 2020 Amersfoort

‘Pilot Sportparken’ gaat de uitvoer in!

Na een veel te lange periode waarbij er vanuit genoemd project (helaas) weinig viel te vermelden, heeft de sport3hoek (Gemeente Amersfoort, ASF en SRO) de draad weer kunnen oppakken en gaat de uitvoer van...