Categorie: Nieuws

Aanbevelingen voor de Politiek Amersfoort 2022

Aanbevelingen voor de Amersfoortse politiek 2022

De meeste Amersfoortse politieke partijen onderschrijven in hun verkiezingsprogramma’s het belang van een gezonde, veilige en duurzame stad. Zij erkennen dat sport en bewegen daarin cruciaal is en dat sterke sportverenigingen in de wijk en in...

ASF Politiek Sportcafé

Na meer dan 2 jaar organiseren wij eindelijk weer een live Sportcafé! Op woensdagavond 2 maart a.s. gaat de Amersfoortse sportwereld in gesprek met diverse politieke partijen over hun verkiezingsprogramma’s. Je bent van harte welkom...

Bestuursleden gezocht

ASF zoekt uitbreiding bestuur

Amersfoort kent veel sportuitdagingen de komende jaren onder andere op het gebied van vernieuwing en verduurzaming van sportaccommodaties, het stimuleren van sport en bewegen, inclusiviteit en de rol die sport heeft in de wijken...

Training sportcommunicatie

Training sportcommunicatie-strategie en -planvorming

De uitvoering van de communicatieactiviteiten bij sportverenigingen gebeurt veelal door vrijwilligers, met beperkte communicatieopleiding en -skills. Vanuit het Sport- en Beweegakkoord Amersfoort zijn middelen beschikbaar gesteld om maximaal 2 vrijwilligers per sportvereniging te gaan...

Steun amateursport

Overheid verlengt steun amateursport

De coronamaatregelen hebben de amateursport in de afgelopen periode flink getroffen. Heeft uw sportvereniging steun nodig? Maak dan gebruik van de nieuwe aanvraagronden voor de TVS- en TASO-regelingen. De nieuwe ronde voor de TVS-regeling...

COVID maatregelen

COVID maatregelen per 6 november 2021 voor Sport

Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd die per zaterdag 6 november ingaan. De Gemeente, SRO en de Amersfoortse...