Categorie: Subsidie

Subsidieregeling Sportvoorzieningen 2014

Subsidieregeling Sportvoorzieningen 2014

Met deze brief willen wij u informeren over de subsidiemogelijkheid voor sportvoorzieningen in Amersfoort. In de gemeentelijke begroting is voor het jaar 2014 € 325.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de beleidsregels ”subsidiëring sportvoorzieningen”. Uiterlijk tot 1 mei 2014 kunt u een aanvraag indienen.

Subsidieregeling Sportvoorzieningen 2010

Subsidieregeling Sportvoorzieningen 2010

Wetstechnische informatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De subsidieregeling Sportvoorzieningen 2008 wordt ingetrokken per 16 februari 2010. Vanaf deze datum is de Subsidieregeling Sportvoorzieningen 2010 van kracht. De bepalingen van de beleidsregels in de subsidieregeling sportvoorzieningen 2008 blijven van toepassing op de subsidies die op basis van die beleidsregels zijn verstrekt. Aan de regeling zijn voorrangsbepalingen toegevoegd.

Subsidieregeling Grootschalige sportevenementen Amersfoort?

Subsidieregeling Grootschalige sportevenementen Amersfoort?

Wetstechnische informatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling heeft tot doel om grootschalige sportevenementen binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort mogelijk te maken. Voor subsidieaanvragen in 2011 geldt een afwijkende indieningstermijn voor subsidieaanvragen, te weten 1 maart 2011.